Retourvoorwaarden

Nu even niet
Wil je een artikel achteraf toch niet?
Je hebt een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor je eigen rekening.

Beschadigd
Als je beschadigde artikelen hebt ontvangen dien je dit direct te melden bij onze klantenservice. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar: info@nisifilters.nl. Wij lossen het dan zo snel mogelijk voor je op!

Terugstorten
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Waar stuur je het heen?
NiSi Filters Nederland
Jan van Goyenlaan 14
1181 TG Amstelveen

Retourformulier
Graag het Modelformulier voor herroeping meesturen met je zending,